REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE “Sarbatori Pascale cu Sense”

PERIOADA CAMPANIEI: 10.03.2022 începând cu ora 00:00:00, până la 19.04.2022 ora 23:59:59
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotională “Sarbatori Pascale cu Sense” (denumită în continuare “Campania”) este organizată de CAHM EUROPE SA, societate comercială cu sediul în Negoiești - Parc Industrial Brazi, Strada Piatra Craiului nr.13, judetul Prahova, înmatriculată la Registrul Comerului cu nr. J29/1945/2012, CIF RO31047844, cod IBAN RO70INGB0000999903372535, deschis la ING BANK, reprezentată prin Severin Andrei, în calitate de Chief Executive Officer, (denumită în continuare “Organizatorul").

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în cele ce urmează "Regulamentul"), care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Campaniei, dar nu înainte de a anunța publicul cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare a modificărilor respective pe site-ul www.sense.ro.

Regulamentul și eventualele acte adiționale, vor fi disponibile, in mod gratuit, oricărei persoane interesate fie la sediul Organizatorului menționat mai sus, fie printr-o solicitare scrisă la adresa marketing@hotelmagazin.ro, precum și pe site-ul https://campanii.sense.ro/concurs secțiunea dedicată campaniei “ Sarbatori Pascale cu Sense”.

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive și toti participanții înregistrați până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obținute. Orice astfel de modificare adusă, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Campaniei, va fi supusă procedurii de autentificare de către un notar public și va face parte integrantă din Regulament. Modificarile produc efecte în termen de Ia o zi la data autentificării actului adițional.

Potrivit liberei decizii a Beneficiarului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul materialelor publicitate si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale Ie pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile Regulamentului. Imaginile premiilor folosite pe anuntul de prezentare a Campaniei, precum si pe orice materiale de promovare acesteia sunt prevazute exclusiv cu titlu de prezentare orientativa.

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor șiserviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1 Campania “Sarbatori Pascale cu Sense” va fi organizată și se va desfășura pe intreg teritoriul României (farmacii, magazine sau platforme online, care comercializează produsele Beneficiarului), în perioada 10.03.2022, începând cu ora 00:00:00, până la 19.04.2022 ora 23:59:59, inclusiv (denumită în continuare "Perioada Campaniei"), în condițiile respectării prevederilor Regulamentului.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este deschisă participării persoanelor fizice cu vârsta de minimum 18 ani (împliniți până la data începerii Campaniei) care achiziționează produsele participante la Campanie, în decursul derulării acesteia (10.03.2022 ora 00.00.00 — 19.04.2022 ora 23.59.S9, ora României), și care respectă termenii și condițiile Regulamentului (denumit în continuare „Participant”).

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, asociațiile familiale, angajații/colaboratorii Organîzatorului, Beneficiarului șî/sau ai companiilor distribuitoare ale CAHM EUROPE 2 SA precum şi rudele în linie directă şi/sau colaterală (până la gradul al II- lea inclusiv), soții/soțiile şi afinii acestora.

SECȚIUNEA 5. PRODUSEŁE PARTICIPANTE

La această Campanie participă produse de igiena corporala, dezinfectanti de maini si suprafete, comercializate in România de către CAHM EUROPE SA, denumite in continuare „Produse Participante” menționate mai jos:

Descriere produs

 • Sapun lichid catifelant 330ml, parfum Honey&Melon, Sense
 • Sapun lichid catifelant 330ml - Rezerva, parfum Honey&Melon, Sense
 • Sapun lichid catifelant 1000ml - Rezerva, parfum Honey&Melon, Sense
 • Sapun lichid cu acid lactic 330ml, extract Papaya, Sense
 • Sapun lichid catifelant 800ml, parfum Honey&Melon, Sense
 • Sapun lichid cu acid lactic 800ml, extract Papaya, Sense
 • Sapun lichid cu acid lactic 330ml - Rezerva, extract Papaya, Sense
 • Sapun lichid cu acid lactic 1000ml, extract Papaya, Sense
 • Sapun solid hidratant 100g - Sense, cu extract de castravete
 • Sapun solid 100g, flowpack - Sense, cu proprietati ANTIMICROBIENE
 • Sapun solid 100g, ambalat in cutie - Sense, cu proprietati ANTIMICROBIENE
 • Crema de maini reparatoare Tub flip top 35 ml, cu extract de Black Quinoa.
 • Crema de maini reparatoare Tub flip top 120 ml, cu extract de Black Quinoa.
 • Sense 50 ml Gel Dezinfectant pentru maini
 • SMOOS Candy sapun lichid 500ml
 • SMOOS Glamour sapun lichid 500ml
 • SMOOS Fresh - sapun lichid 500ml
 • Sense 75 ml Gel Dezinfectant
 • Sense 100 ml Gel Dezinfectant
 • Sense 500 ml Gel Dezinfectant
 • SENSE alcool sanitar 500ml (TP1 si TP2)
 • Sense 250 ml suprafete solutie RTU 70% alcool
 • Sense 500 ml suprafete solutie RTU 70% alcool
 • Servetele umede dezinfectante pentru maini 15 bucati/pachet
 • Servetele umede dezinfectante pentru maini 72 bucati/pachet
 • Servetele umede dezinfectante pentru suprafete 72 bucati/pachet
 • Set 4 masti de unica folosinta Sense - COPII
 • Set 50 masti de unica folosinta Sense - COPII
 • Set 4 masti de unica folosinta Sense - ADULTI
 • Set 10 masti de unica folosinta Sense - ADULTI
 • Set 50 masti de unica folosinta Sense - ADULTI
 • Sapun de-ala bun lichid 500ml, Lavanda
 • Sapun de-ala bun lichid 500ml, Galbenele
 • Sapun de-ala bun lichid 500ml, Macese
 • Sapun de-ala bun lichid 500ml, Proaspat
 • Sapun de-ala bun lichid 500ml Antibacterian, actiune bactericida
 • Sapun de-ala bun 100gr, Proaspat
 • Sapun de-ala bun 90gr, Lavanda
 • Sapun de-ala bun 90gr, Galbenele
 • Sapun de-ala bun 90gr, Macese
 • Sapun Sensitive 150 gr
SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Participanții la prezenta Campanie trebuie să:

Să achiziționeze Produse Participane la Campanie pe un bon fiscal sau factură fiscală (conform secțiunii 5 a Regulamentului) de o valoare cel putin egala cu valoarea de 20 lei; Să înscrie în Perioada Campaniei numărul și data bonului fiscal/facturii fiscale care atestă achiziția Produsului Participant în Perioada Campaniei (10.03.2022 ora 00.00.00 — 19.04.2022 ora 23.59.S9, ora României) prin WEB, la adresa https://campanii.sense.ro/concurs in sectiunea dedicata Campaniei, Participanții trebuie să înscrie numărul bonului fiscal sau numărul facturii fiscale, data bonului fiscal/facturii fiscale, orașul din care s-a făcut achiziția și denumirea locației din care s-a făcut achiziția, cât și datele personale (nume, prenume, număr de telefon mobil, e-mail) pe pagina dedicată Campaniei “Sarbatori Pascale cu Sense”, în perioada 10.03.2022 ora 00.00.00 — 19.04.2022 ora 23.59.59.

Participanții vor fi considerați eligibili dacă:

Au bifat opțiunile:

 • OBLIGATORIU: "Am peste 18 ani.”
 • OBLIGATORIU: "Am citit și sunt de acord cu regulamentul campaniei care include si prelucrarea datelor personale în scopul participării la campania “ Sarbatori Pascale cu Sense!"

Dacă Participantul la Campania promoțională nu este de acord cu cele două bife OBLIGATORII, înregistrarea în tragerea la sorți nu este validă.

Au inregistrat bonul fiscal sau factura fiscală în secțiunea dedicată Campaniei. Pentru validarea premiului, Participanții trebuie să inregistreze bonul fiscal sau factura fiscală care atestă cumpărarea in valoare de cel putin 20 lei de Produse Participante în perioada Campaniei Promoționale, din Locațiile Participante, si să încarce datele bonului fiscal sau a facturii fiscale în secțiunea de pe website https://campanii.sense.ro/concurs special dedicată Campaniei, în perioada 10.03.2022 ora 00.00.00 - 19.04.2022 ora 23.59.59. După ce înscrierea a fost înregistrată pe site, dupa completarea datelor OBLIGATORII de NUME si PRENUME, Telefon, Localitate si Nr BON si doar după bifarea celor două opțiuni necesare înscrierii în Campanie, Participanții vor primi un mesaj de confirmare de tipul:

Felicitari! Esti inscris in tombola premiilor Sense. Mult noroc.

Exemplificare bon fiscal valid:

Pentru validarea premiului, Participantul trebuie să îndeplinească condițiile de participare de la Secțiunea 4.

Dreptul de participare, respectiv să aibă implinită vârsta de 18 ani pănă în momentul începerii Campaniei.

Câstigatorii care, în momentul validării premiului pe baza de copie CI si BF (bon fiscal) în original, nu îndeplinesc condiția de eligibilitate legată de vârstă, nu vor fi validați, Organizatorul urmând să ofere premiul rezervei, în ordinea extragerii. Participarea la această Campanie presupune citirea și asumarea termenilor și condițiilor Regulamentului.

Participarea la această Campanie presupune citirea si asumarea termenilor și condițiilor Regulamentului.

Acelasi Bon Fiscal poate fi transmis o singura data si numai in una dintre modalitatile prevazute la art.6.1. de mai sus. In cazul in care acelasi Bon Fiscal va fi receptionat sau poate fi atribuit de catre ORGANIZATOR de pe/catre doua sau mai multe numere de inregistrari diferite, respectivul Bon FiscaI va fi luat in considerare doar pentru numele corespunzator primei inscrieri valabile, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii Bonului Fiscal.

Un Participant se poate înscrie de maxim 2 ori pe zi cu bonuri fiscale sau facturi fiscale dîferite șide maxim 20 ori pe toata Perioada desfăşurării Campaniei, respectiv in perioada 10.03.2022 ora 00.00.00 - 19.04.2022 ora 23.59.59.

Un Participant poate câștiga un singur premiu pe durata desfasurarii Campaniei.

Marele Premiu se va extrage din baza de date a înscrierilor totale.

Validarea înregisträrilor Pentru a putea fi declarate valide, ínregistrările prin Web trebuie să îndeplinească,cumulativ, în mod obligatoriu şi fără echivoc următoarele condiții: Înscrierile prin Web la adresa http://campanii.sense.ro/concurs: înscrierile trebuie să se faca in Perioada Campaniei, 10.03.2022 ora 00.00.00 - 19.04.2022 ora 23.59.59 ora Romaniei; formularul de inscriere trebuie să fie completat corect cu următoarele informații obligatorii: numărul și data b‹›nului fiscal/facturii fiscale, nume, prenume, numãr de telefon valid, adresa de e-mail, să poata face dovada bonului fiscal/facturii fiscale in original după momentul extragerii. Mesajele Campaniei Pentru fiecare inscriere, Participantul va primi un mesaj de răspuns pe site, după cumurmează: Mesaje trimise înainte de începerea promoției Campania "Sarbatori Pascale cu Sense" nu a inceput inca. Te rugam so revii in perioada 10.03.2022 - 19.04.2022. Mesaje trimise după încheirea promoției, când se trimite mesaje web: Campania ” Sarbatori Pascale cu Sense”s-a incheiat pe 19.04.2022. Multumim pentru participare! Mai multe detalii in Regulamentul Oficial, in sectiunea dedicata. 3. Mesaje trimise în perioada 10.03.2022 ora 00.00.00 — 19.04.2022 ora 23.59.59, dacă acestea conțin o înscriere validă: Felicitari! Esti inscris in tombola premiilor Sense. Mult noroc. 4. Mesaje trimise în perioada 10.03.2022 ora 00.00.00 — 19.04.2022 ora 23.59.59, dacă acestea conțin o înscriere invalida: Formularul nu a fost completat corect. 6 SECȚIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii promoționale sunt urmatoarele: Tip Premiu Numar premii Valoarea individuala (RON, TVA inclus) Valoarea totala maxima (RON, TVA inclus) Seturi traditionale de incondeiat oua 50 45 2250 Kit produse Sense 50 34.48 1724 Vacanta Pascala pentru o familie 1 5000 5000 Total valoare premii campanie "Sarbatori Pascale cu Sense" 8974 7 Valoarea premiilor Valoarea totală brută a premiilor oferite în cadrul Campaniei este 8.974 lei, TVA inclus. Participanților la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei , respectiv costul de achiziționare a Produselor Participante, descrise în secțiunea 5. Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor câștigate în cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite în cadrul prezentei Campanii. Premiile din imaginile folosite pe materialelc de promovare a Campaniei sunt doar cu titlu de prezentare. Descrierea premiilor: Kit traditional de incondeiat oua 1 bucata instrument de incondeiat (chișița) de încondeiat, 1 bucata ceara naturala, 2 plicuri de vopsea nontoxica 1 set de instrucțiuni detaliate Kit produse Sense 1 produs Sapun lichid catifelant 330ml, parfum Honey&Melon, Sense 1 produs Crema de maini reparatoare Tub flip top 35 ml 1 produs Sapun lichid cu acid lactic 330ml, extract Papaya, Sen Marele Premiu- Un weekend in perioada 22-24 Aprilie 2022 pentru o familie, valoare 5000 lei, tva inclus. Pachetul turistic curprinde cazare si demipensiune pentru 2 adulti si un copil cu varstra pana in 10 ani. SECȚIUNEA 8. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA CĂSTIGĂTORILOR Premiile acordate prin tragere la sorți Kituri traditionale de incondeiat oua si Kitul cu produse SENSE Premiile se vor acorda prin intermediul tragerilor la sorți aleatorii realizate prin intermediul aplicatiei random.org. Pană la momentul validării finale, in condițiile descrise mai jos în Regulament, câștigătorul va fi considerat drept "potential câștit'ător". Vor fi extrase 3 reserve pentru fiecare premiu. Ïn cazul in care câştigătorul nu poate fi anunțat sau nu poate fi validat în termenele şi în condițiile stipulate in Regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedură de anunțare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta va rămâne in posesia beneficiarului. Câștigătorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri sau servicii și nici nu au dreptul să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor. Un Participant poate fi desemnat câştigător al mai multor premii, de-a lungul Campaniei, cu condiția ca acesta să inscrie bonuri fiscale/ facturi fiscale diferite. Participantii desemnati căștigători ai tragerilor la sorti au dreptul de a participa la extragerea pentru 8 premiul cel mare aferentă perioadelor de înscriere, conform secțiunii 6, din Regulament. Marele Premiu 8.1 Tragerea la sorți a Marelui Premiu va fi electronicà, utilizand un program computerizat specializat random.org și avea loc pe data de 20.04.2022, la sediul Beneficiarului, in prezența unui notar public şi al unui reprezentant at Beneficiarului. Vor fi extrase 3 rezerve pentru Marele Premiu. În cazul în care câştigătorul nu poate fi anunțat sau nu poate fi validat in tertnenele şi în condițiile stipulate in Regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului, in ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedură de anunțare şi validare. Dacă se parcurge procedura p‹'ntru toate cele 3 rezerve şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, iar acesta va rămâne în posesia Beneficiarului. Lista finala a câştigătorilor şi a premiilor câştigate va fi publicatà pe site-u http://campanii.sense.ro/concurs, secțiunea dedicată Campaniei, in termen de 10 zile lucrãtoare de la data validării finale a câştigătorilor. Saptamanal se va publica lista intermediară a câștigătorilor. La tragerile la sorți nu vor participa înscrierile care nu cuprind informațiile solicitate conform specificațiilor de sus, sau în care Participanțiï furnizează informații incomplete / incorecte, precum și înscrierile efectuate în afara Perioadei Desfașurării Campaniei. Premiîle acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea în bani. În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiu (prin refuz înțelegându-se orice manifestare expresă si neechivocă ca de exemplu, dar fără a se limita la situațiile in care vreunul dintre câștigători refuză preluarea premiului de la Organizator, refuză semnarea procesului verbal de predare- primire etc) așa cum este acesta descris in Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervânduși dreptul de a apela la rezervele extrase conform Regulamentului. SECTIUNEA 9. ANUNȚAREA CÂŞTIGĂTORILOR, VAŁIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR Anunțarea câștigantorilor Anunțarea câştigătorilor se va face in termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data la care au fost desemnați câștigători, de către un reprezentant at Organizatorului, la numerele de telefon cu care câștigătorii s-au înscris in Campanie. Aceștia vor fi informați in legătura cu premiuJ câştigat şi procedura de validare. Procedura pentru revendicare telefonica, prevalidare electronica si validare finala a premiilor Revendicare initiala: După fiecare extragere a premiilor, se va trimite câte un SMS pe numărul de telefon de pe care s-a înregistrat bonul fiscal/factura fiscală desemnat câştigător, oferindu-se informații despre premiul câştigat. În mesajul SMS prin care sunt anunțați că au câștigat un premiu, Participanții vor primi şi un numar de telefon si o adresa de email , denumit "link de revendicare". Fiecare link de revendicare poate fi folosit, respectiv accesat, pentru a revendica premiul. Potențialul câștigător trebuie să prezinte bonul fiscal in original. Pentru revendicarea premiului, potențialul cãștigător este necesar să urmeze următorii pași: În vederea validarii premiului, va trebui sa transmită reprezentantului , in timpul procesului de revendicare o fotografie sau o copie scanată cât mai lizibilă a bonului fiscal câștigător prin e-mail la 9 marketing@hotelmagazin.ro sau poate apela nr. de telefon 0742/263666 (tarif normal) în același termen de 3 zile lucrätoare de la momentul trimiterii SMS-uIui de informare câștig. să transmita informatiile corespunzătoare adresei de expediere a premiului (județ, localitate, nume stradă, tip stradă, nr.stradă, bloc, scară, etaj, apartament etc.); Organizatorul și/sau Beneficiarul vor solicita Participanților bonul fiscal/ factura fiscală în original, in vederea validarii câștigului. Neîndeplinirea acestei condiții duce la invalidarea premiului, decizia de invalidare fiind la libera alegere a Organizatorului. Netransmiterea oricăruia dintre informații/date inexistente sau incorecte, poate duce la imposibilitatea validarii Participantului drept câştigător. Orice cerere venită din partea Participanților declarați câștigatori ce nu respectă condițiile de mai sus nu va fi onorată de către Organizator. Validarea câștigătorilor Numele câștigătorilor și premiul câștigat vor fi afișate pe website-ul http://campanii.sense.ro/concurs,secțiunea dedicată Campaniei, in termen de maximum 5 zile de la data validării. Bonul fiscal/factura fiscală în baza căruia/căreia reprezentanții Organizatorului vor valida câștîgătorultrebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: Sa aibă data emiterii anterioară sau concomitentă datei de înscriere în Campanie a potențialului câştigător, dar încadrându-se în perioada Campaniei; Sa dovedească achiziționarea de Produse Participante la Campanie in valoare de minim 20 lei pe un bon fiscal/factură fiscalã, in conformitate cu prevederile secțiunii 4 de mai sus. Să poată fi trimis in original către Organizator, prin intermediul serviciului de curierat pus la dispoziție de către Organizator, fară niciun cost pentru câștigător. Potențialul câstigator trebuie să prezinte bonul fiscal in original. Validarea câștigătoriI‹›r înscrişi online este necesară pentru a verifica îndeplinirea condiției de eligibilitate legate de vârstă și autenticitate achiziție. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunțat sau nu poate fi validat în termenele şi în condițiile stipulate la Secțiunea 9 a Regulamentului, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şise va urma aceeaşi procedură de anunțare şi validare. Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. În cazul in care rezervele nu vor putea fi contactate şî validate, premiul nu se mai acordă rezervelor şi va ramâne în proprietatea Organizatorului. Acordarea premiilor Premiile acordate in cadrul Campanii vor fi livrate câştigătorilor prin curier în termen de maximum 5 de zile lucrătoare de la data validării bonului fiscal și se vor înmâna in baza semnării AWB-uIui și a procesului verbal de predare primire ce însotesc coletul. Organizatorul este direct responsabil de punerea în posesie a marelui premiu. Pentru a intra în posesia premiilor, câștigătorii trebuie să prezinte Organizatorului, la locația punerii în posesie a premiilor, bonul fiscal/facturii fiscale in original. 10 În situația in care, după finalizarea procedurilor de validare, dar până la data stabilită a predării-primirii Premiului Mare, câștigătorul a pierdut bonul fiscal/ factura fiscală, după caz, sau nu mai este disponibil pentru deplasare, sau nu mai este disponibil la numărul de telefon cu care s-au înscris în Campanie, şi nici nu au oferit un alt număr de telefon de contact, respectiv nu se poate lua legatura cu acesta (indiferent de momentul in care Organizatorul ìncearca sa c‹›ntacteze câștigătorul in perioada cuprinsă între momentul încheierii procedurii de validare și ziua predării-primirii Premiului), Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida câștigătorul și de a trece la rezerve. Termenele de revendicare, prevalidare și validare vor fi aplicate și eventualelor rezerve, în situația în care potențialul câştigător nu îndeplinește condițiile Regulamentului și este invalidat. SECȚIUNEA 10. BONURI / FACTURI FISCALE NECORESPUNZĂTOARE Bonurile fiscale/facturile fiscale care sunt deteriorate, falsificate, inventate, cât şi orice altă imitație sunt considerate nule şi nu vor fi luate in consìderare in cadrul Campaniei. Orice incercare de falsificare va fi pedepsită conform legislației in vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum şi celelalte societăți implicate in Campanie nu îşi asumă nicio răspundere pentru bonurile fiscale/facturile fiscale necorespunzătoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate) sau pentru orice alți factori care ar putea afecta dreptul de participare la Campanie, şi nici nu va fi obligat să acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale/factori fiscale care nu întrunesc toate condițiile prevăzute în Regulament pentru a fi validate. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonurilor fiscale/facturilor fiscale in original sau de înstrăinarea lor pentru Participantii care s-au inscris in Campanie. SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va fi numit parte i n c a z u r i l e r eferitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietatea premiilor nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de către câştigător, Organizatorul si Beneficiarul nu mai răspund de integritatea și calitatea acestora. Organizatorul Campaniei va acorda premii Participanților care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile Regulamentului și care fac dovada achiziționării Produselor Participante la Campanie, prin bon fiscal/factură fiscală în original. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de Regulament , își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situații după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului și cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta. Organizatorul își rezervă dreptul de a investiga și a interpreta înscrierile în Campanie; orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se soldează cu blocarea și eliminarea definitivă a Particîpantului în cauză, Organizatorul nefiind obligat să anunțe această decizie. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii. Organizatorul si Beneficiarului nu își asumă responsabilitatea pentru: Pierderile, întârzierile sau întreruperile neanunțate ale serviciului de mesaje SMS și Internet, generate de rețelele de telefonie mobilă sau internet sau de oricare alte defecțiuni sau probleme tehnice independente de voința Organizatoruluisau a Beneficiarului; Situațiile în care mai multe persoane revendică acelaşi bon fiscal/aceeași factură fiscală; în acest caz va fi validat câștigător acel Participant care face dovada bonului fiscal/facturii fiscale în original; Situațiile în care Participanții înscriu pe pagina web un număr de telefon incorect și din această cauză 11 câştigătorul nu poate fi contactat pentru a fi validat; Situațiile în care consumatorii achiziționează în perioada Campaniei promoționale produse neparticipante la Campanie. Situațiile în care bonul fiscal fiscal/factura fiscală înscrisă în Campanie este în afara perioadei Campaniei. Situațiile în care bonul fiscal fiscal/factura fiscală înscrisă în Campanie este în cu valoare mai mica de 20 lei cu Produse Participante. Situațiile în care bonul fiscal/factura fiscală înscris în Campanie nu poate fi transmisă in original Organizatorului. Organizatorul are dreptul de a invalida inregistrarile de participare/înregistrările care conțin informatii false ori vădit eronate și care nu îndeplinesc condițiile de validare menționate în Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă înscrierile respective vor fî anulate. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenție de influențare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. Încercarea de fraudă, precum înscrierea aceleiași persoane folosind numere de telefon diferite vor rezulta în descalificarea respectivului Participant și implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat. câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelo persoane, pe baza dovezilor existente. SECȚIUNEA 12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR Înscrierea în Campanie prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului pentru clauzele acestuia. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoane lor fizice in ceea ce priveste prelucrarea Datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) aplicabil incepand cu 25.05.2018. Organizatorul actioneaza conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie prin furnizarea datelor personale si a informa fiilor comerciale care dovedesc achizitia. Datele personale prelucrate sunt numele, prenumele, adresa de e-mail si numarul de telefon Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri: organizarea si desfasurarea Campaniei; validarea castigatorilorsi livrarea premiilor, catre castigatori; utilizarea datelor cu caracter personal ale Participantului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu Campania; pentru oferte comerciaIe distincte, care nu fac obiectul prezentei Campanii (consimtamantul persoanelor vizate); solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte procedură judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studi statistice cu privire la campanile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al 12 Organizatorului); activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului). In cazul in care consimtamantuI persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri piomotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participanti care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta Campanie. Castigatorilor li se va solicita de catre Organizator sa confirme ca numele, adresa si numarul de telefon, date necesare livrarii premiilor. In momentul livrarii premiilor, castigatorilor li se va solicita semnarea unui proces verbal care va contine numele, prenumele, ale acestora. Sursa si destinatarii dateIor cu caracter personal: Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre: Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publică/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei; Altor societati din Grup; Furnizori ai serviciiIor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing), daca s-a optat pentru comunicari de marketing; Furnizori de servicii de curierat; Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim solicitand in schimb restrictionarea utilizarii for; In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii,dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta; In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra drepturilor for in calitate de persoana vizata. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele for cu caracter personal unei alte entitati, daca este posîbil din punct de vedere tehnic. Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand datele de contact prezentate in Regulament. SECTIUNEA 13. TAXE ȘI IMPOZITE Beneficiarul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea Premiilor Campaniei, în conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal - legea 227/2015. Beneficiarul va depune Declarația informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile din acest Regulament. Orice alte declarații de venit și cheltuieli ce derivă din câștigarea Premiilor cad în saicina exclusivă a câștigătorului. În acest sens, Organizatorul va solicita câștigătorilor premiilor cu o valoare peste 600 ron TVA inclus, în numele Beneficiarului, copie CI pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale. Organizatorul nu vor avea nicio răspundere față de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu această Campanie. SECȚIUNEA 14. ÎNCETAREA CAMPANIEI 13 Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră*, inclusiv în cazul Imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua. *Forță Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neinlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a Regulament Oficial și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existență a cazului de Forță Majoră. În ințelesul Regulamentului pot constitui cazuri de forță majoră următoarele evenimente: pierderea bazelor de date care conțin înscrierile in Campanie; avarierea sistemului informatic de stocare a datelor și acordare a premiilor; tentative de fraudă ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace; orice reglementare care poate aparea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii acestuia; Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului si/sau a Beneficiarului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul si Beneficiarul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform ‹irt. 1634 alin. (1) — (3)Codul Civil. În cazul in care invocă forță majoră, Organizatorul este obligat să comunice existența acestuia participanților la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră. SECTIUNEA 15. LITIGII Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in termen de 2 săptămâni de la data terminării Campaniei pe următoarea adresă: CAHM EUROPE SA, Str Piatra Craiului, nr 13, Parc Industrial Brazi, localitate Negoiesti, jud Prahova. După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerație nici o contestație. SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL Participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze prevederilor, termenilor și condițiilor Regulamentului. Regulamentul si eventualele acte aditionale, vor fi disponibile, in mod gratuit, oricarei persoane interesate fie la sediul Organizatorului onat mai sus, fie printr-o solicitare scrisa la adresa marketing@hotelmagazin.ro precum si pe site-ul www. campanii.sense.ro/concurs secțiunea dedicată campaniei “Sarbatori Pascale cu Sense”. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfășurare a acesteia, a perioadeî valabîlității acesteia, vor fi anunțate public de Organizator; anunțul va fi făcut pe site-ul www.sense.ro Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare șî a fost semnat în 1 exemplar original, astăzi 14.09.2021 - data autentificării de către Notarul Public. Au fost întocmite 3 duplicate, din care 2 duplicate au fost elîberate părții, iar un duplicat se păstrează în arhiva biroului notarial